Za zimski period najbitnije je snadbeti se za ogrevnu sezonu. Zbog toga u ponudi imamo ogrevno drvo, bukvu i hrast, kao drva sa najvećom kalorijskom moći. Uslužno sečemo i cepamo drva uz uvek dostupan prevoz i istovar kod vašeg doma.

Pelet je sve popularniji u Srbiji. Iako zahteva poseban kotao, ljudi se sve više odlučuju za njega. Dobija se presovanjem pod velikim pritiskom piljevine i drveta, bez dodataka vezivnih sredstava i sa malo količine vlage.

Proizvodi se od raznih vrsta drveta, cilindričnog je oblika i kalorično je gorivo. A što je najbitnije u savremenom svetu, zadovoljava visoke ekološke standarde.

Pelet koji mi nudimo je 70% bukva, 30% jela.