OBRADA ARMATURE VARNICA KOMERC VRSAC

Postoji glatka i rebrasta armatura, različitih debljina. Stubovi od armature se rade po meri.

Armatura se postavlja u betonsku kadu kako bi ojačala i postavljanje armaturnih šipki se naziva armiranje.

Za sigurnu gradnju potrebno je armirati beton i u zavisnost od toga šta zelite, možete se opredeliti za različite debljine armature (R8, R10, R12….itd.).

OBRADA ARMATURE VARNICA KOMERC VRSAC