betonski blokovi izrada varnica komerc vrsac

Proizvodimo betonske blokove u dva formata. 40 x 20 x 20 (blok za zidanje) i 40 x 20 x 12 (pregradni blok).

Prave se od cementa i kvalitetnog drobljenog kamena i kako bi se smesa formirala primenjuju se vibracije u specijalne prese.

Pogodni su za izgradnju pregradnih i nosivih zidova koji se malterišu.

 

betonski blokovi izrada varnica komerc vrsac